Shina Inu Macho de Maya 3331 *VENDIDO*

Shina Inu Macho de Maya 3331 *VENDIDO*
Sexo: Macho
Fecha nacimiento: 25/11/2022
Color: Rojo
Carácter: Muy bueno