Shih Tzu Macho 1 *BAJO RESERVA*

Shih Tzu Macho 1 *BAJO RESERVA*
Sexo: Macho
Tamaño: Pequeño
Carácter: Muy bueno