Shih Tzu Macho 2 *BAJO RESERVA*

Shih Tzu Macho 2 *BAJO RESERVA*
Sexo: Macho
Tamaño: Pequeño
Carácter: Muy bueno