Shih Tzu Macho 3 *RESERVADO*

Shih Tzu Macho 3 *RESERVADO*
Sexo: Macho
Tamaño: Pequeño
Carácter: Muy bueno